Fakta

Vad är salmonella?

Salmonella ger kraftiga buksmärtor, diarréer, kräkningar och feber. Bakterien smittas via livsmedel. Ofta genom livsmedel som har hanterats på fel sätt, då salmonellabakterien dör vid hög temperatur. Vid utomlandsresor i Europa ska du vara särskilt försiktig med kyckling och ägg.

Smitta

Mellan livsmedel, människor och djur

Symptom på salmonella

Har du fått salmonella? Läs om symptomen här

Misstänker du salmonella?

Kan du ha salmonella? Sök då vård för undersökning

Behandling vid salmonella

Så behandlar du salmonella på bästa sätt

Råd utomlands för att undvika magjsuka

Lista över vad du kan och vad du inte ska äta utomlands

Salmonella i Sverige

Utbrott, riktlinjer, kontroller och kötthantering i Sverige

Salmonella och gravid

Vad du ska göra om du är gravid och har fått salmonella

Shigella

Shigellaviruset ger magsmärtor och diarré