Smitta

Salmonella sprids oftast via smittade livsmedel som inte har hettats upp eller som inte har sköljas ordentligt. Salmonella finns främst i kött och ägg, men även i andra livsmedel. I svenskt kött och i svenska ägg är risken väldigt liten för salmonella.


salmonella smitta

Undvik bufféer och mat som inte blivit genomkokt eller genomstekt om du är utomlands. Salmonella dör nämligen vid höga temperaturer.

Så smittar salmonella

De flesta som får salmonella får i sig bakterierna via förorenade livsmedel: Så som grönsaker, kött och äggprodukter.

Därför är det viktigt, speciellt om du är utomlands på en plats med dålig hygienstandard, att du:

  • Äter mat som är kokt eller genomstekt. Salmonellabakterierna dör nämligen vid höga temperaturer.
  • Inte äter mat som legat framme länge, så som bufféer.
Här är salmonella vanligast

Varje år får ungefär 4000 personer Salmonella i Sverige. 80 procent av dessa har blivit smittade utomlands.

Dessa har vanligtvist smittats i turistområden så som: Turkiet, Egypten, Thailand, Indonesien och Indien. Men salmonella finns över hela världen.

Kan smitta mellan människor

Vissa typer av salmonella kan dessutom smitta mellan människor genom avföringen. Därför är det viktigt att du med salmonella har en noggrann handhygien.

Kan smitta från djur

Salmonella är en zoonos. Alltså en sjukdom som kan smitta mellan människa och djur.

De som blivit smittade från djur har ofta blivit det från reptiler som de haft som husdjur. Ett djur, precis som en människa, utsöndrar bakterier i avföringen.

Hur vet jag att jag är smittad?

Inkubationstid

Från det att du blir smittad till dess att symptomen bryter ut tar det ungefär ett till tre dygn.

Symptom

De vanligaste symptomen är feber, magsmärtor, diarréer och i vissa fall kräkningar. I vilken intensitet du får detta och vilka symptom du får beror på vilken salmonellabakterie du drabbats av.

Du som smittad kan smitta andra

Efter att du känner dig frisk kan du bära på smittan i flera veckan. Därför är det viktigt att du är noggrann med din handhygien.

Sjukskriv dig?

Om du arbetar med livsmedel, barnomsorg eller sjukvård med patientkontakt så kan du behöva bli sjukskriven trots att du känner dig frisk eftersom du kan vara en smittbärare i upp mot fyra till sex veckor.