Salmonella i Sverige

Sverige har en gång i tiden drabbats hårt av salmonella, men med hjälp av hårdare riktlinjer är det väldigt få livsmedel som smittas av salmonella i Sverige i dag.


Samonella i Sverige

Få smittade livsmedel

I Sverige är det väldigt få livsmedel som är smittade med salmonella (färre än en procent), tillskillnad från andra länder i Europa där salmonella från ägg och kyckling är ett stort problem. I de fall som smittan har rapporteras i Sverige, cirka 4000 per år, är cirka 85 procent smittade utomlands.

Fallet som förändrade kötthanteringen

1953 bröt salmonella ut så hårt att 9 000 personer smittades och av dessa dog 90 personer. Det var genom förorenat kött från ett slakteri som smittan spreds och som senare gjorde grund till ett salmonellakontrollprogram. Detta förändrade livsmedelshanteringen och används än idag.

Kontrollsystemet har nolltolerans och Livsmedelsverket är noga med att spåra källorna. Påvisas exempelvis en smitta på en gård kan ibland alla djur behövas avlivas för att förhindra smittan.

Svenska utbrott av salmonella

Ett av de största salmonellautbrotten på senare tid, 2007, skedde på grund av smittad importerad babyspenat. Det ledde till att 179 personer smittades. Även smittad ruccola har ibland orsakat flera mindre utbrott, som även gett spridning till andra länder som importerat salladen.

2007 skedde även ett utbrott i Skåne som ledde till stora utredningar och myndighetssamarbeten då salmonella påvisades både i gårdar, människor, foder, djur och livsmedel.

Ibland görs även internationella utredningar, som i 2008/2009, då salmonella från danskt kött såldes i både Sverige och Finland.

Kontrollerar importerat kött

EU-kommissionen har gett Sverige rätten att kontrollera kött som förs in i Sverige från andra länder som tillhör EU. Detta innebär att kött som förs in i Sverige måste visa intyg på att de har gjorts provtagningar på köttet och att det inte finns någon smitta.

Även kött utanför EU kontrolleras innan det förs in i landet. Det finns dock ett undantag: Salmonellagarantierna omfattar inte köttberedningar och därför kontrolleras inte kyckling i exempelvis saltlake och andra former av berett kött som förs in i Sverige.

I en stor provtagning som gjordes 2002 av importerade köttberedningar framkom det att en femtedel av köttet innehöll salmonella.