Vad är salmonella?

Salmonella ger kraftiga buksmärtor, diarréer, kräkningar och feber. Bakterien smittas via livsmedel. Ofta genom livsmedel som har hanterats på fel sätt, då salmonellabakterien dör vid hög temperatur. Vid utomlandsresor i Europa ska du vara särskilt försiktig med kyckling och ägg.


salmonella

Salmonella kan ge oerhörda magsmärtor.

Salmonella i Sverige och utomlands

Salmonella är en infektion av salmonellabakterier (salmonellos). Förr i tiden drabbades Sverige hårt av salmonella, men genom ändrade riktlinjer inom livsmedelsbranschen är det väldigt få utbrott av salmonella i Sverige idag.

Annorlunda är det dock utomlands. Därför kan du inte äta och dricka utomlands så som du gör i Sverige.

Symptom

Det finns många olika salmonellabakterier och symptomen kan se olika ut. Oftast tar det ett till tre dygn innan symptomen bryter ut och då i form av svåra magsmärtor, vattenliknande diarré, feber och i vissa fall kräkningar. Vanligast är det att du blir frisk efter ungefär en till två veckor, men salmonellabakterien kan finnas kvar i avföringen i flera månader.

I vissa få svåra fall kan salmonellabakterien sprida sig till blodet, och genom blodet till andra organ. Detta kan leda till infektion i skelettet, ledinflammation eller gallblåseinflammation. Därför bör du uppsöka läkare om du har blodiga diarréer, är mycket svag, har hög feber, svåra magsmärtor eller återkommande kräkningar.

Diagnos

Diagnos ställs via avföringsprov, men kan också ställas utifrån ett urin- eller blodprov.

Behandling

Det är viktigt att få i sig så mycket vätska som möjligt under sjukdomstiden och därmed stoppa den vätskeförlust som diarréer och kräkningar ger. Ibland kan även vätskedropp behövas.

Antibiotika behandlar man bara med i svårare fall, då en antibiotikabehandling kan leda till att bakterierna inte dör ut helt och att du istället blir en bakteriebärare under en lång tid. Men om läkaren misstänker svårare komplikationer, exempelvis blodförgiftning, inleds en antibiotikabehandling.

Alla fall av salmonella anmäls enligt Smittskyddslagen och följs upp. Så länge du bär på sjukdomen får du inte arbeta med livsmedel eller vårda spädbarn, sjuka och äldre personer.

Förebyggande

Även om du har köpt mat som innehåller salmonella behöver du inte bli smittad. Bakterien dör nämligen när maten tillagas vid hög värme. Därför är det viktigt att diska skärbräda och liknande redskap där mat som inte har tillagats har befunnit sig.

På en utomlandsvistelse minskar risken om du äter mat som är ordentligt stekt/kokt och som nyligen tillagats. Därför bör exempelvis sallad undvikas då den inte tillagas. I Europa bör du vara extra vaksam med kyckling och ägg.

God hygien förebygger även smitta och för personer som arbetar inom livsmedelsbranschen finns särskilda regler. Salmonella spåras alltid och vid misstänkt smitta från vatten eller ett livsmedel kontaktas kommunen.