Shigella

Shigella är släkt med salmonella-bakterien. De flesta svenskar som blir smittade blir det utomlands. Shigella ger symptom så som magsmärtor och diarré och behandlas vanligtvis med antibiotika.


Shigella

Varje år smittas ungefär 400 svenskar av shigella utomlands. Vanligtvis i Egypten eller i Indien.

Shigella – en magbakterie

Shigella är en bakterie som tillhör bakteriefamiljen Enterobacteriaceaesom, precis som också salmonella gör.

Symptom

Blir du smittad av shigella får du diarré, magkramper, blod i avföringen, feber och akut tarminflammation. 

500 svenskar smittas varje år

I Sverige är shigella-bakterien idag väldigt ovanlig. Däremot drabbas ungefär 500 svenskar varje år, men då har 80 procent av dessa smittats i andra länder, vanligtvis Indien eller Egypten.

Orsakar dödsfall i tredje världen

Under 1700- och 1800-talen var shigella-bakterien farlig och vanlig i Sverige, men är idag både behandlingsbar och ovanlig tack vare spårning av smittan och bättre sanitära förhållanden. Däremot är shigella-infektioner fortfarande väldigt allvarliga i tredje världen och orsakar fortfarande många dödsfall, framför allt hos barn.

Så smittas shigella

Shigella

Såhär ser shigella-bakterierna ut.

Shigella-bakterien smittas från avföring och sprids via förorenad mat, exempelvis grönsaker som sköljt med avloppsvatten.

Det krävs inte många bakterier för att man ska bli smittad om man kommer i kontakt med shigella.

Inkubationstiden är oftast två till tre dygn men kan vara mellan ett till sju dygn.

Om du misstänker shigella

Om du misstänker att du har blivit smittad av shigella eller en liknande bakterie ska du kontakta sjukvården för att ta prov.

Shigella-infektion klassas som en allmänfarlig sjukdom, där alla fall ska anmälas till smittskyddsläkaren i ditt landsting och till Smittskyddsinstitutet för att spåra infektionen.

Undersökning

För att se om du har en shigella-infektion krävs det avföringsprov och blodprov.

Behandling

Shigella behandlas med antibiotika. Det är även viktigt att du dricker mycket under tiden du är sjuk.

Barn med shigella

Barn som har en shigella-infektion ska inte vara på förskolan. För barn med shigella är det extra viktigt att de får i sig tillräckligt med vätska. Barn är mycket känsligare för vätskebrist än vad vuxna är.